Thiết kế Văn Phòng AGP

 In THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Công trình: Văn phòng cty AGP Việt Nam
Địa chỉ: Thạnh Xuân – Quận 12
Hạng mục: Thiết kế thi công

Lối vào
Khu vực sảnh đón
Sảnh đón + lễ tân
Khu nhà bếp cho nhân viên
Khu nhà bếp cho nhân viên
Phòng Giám Đốc view 1
Phòng Giám Đốc view 2
Phòng Thiết kế view1
Phòng Thiết kế view 2
Phòng Thiết kế view 3
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search